Combaterea risipei de alimente: o oportunitate pentru UE de a îmbunătăți eficiența utilizării resurselor în lanțul alimentar

Risipa de alimente este o problemă mondială care a căpătat o importanță din ce în ce mai mare pe agenda publică și politică din ultimii ani. Alimentele sunt un bun prețios, iar producția lor poate necesita foarte multe resurse. Estimările arată că până la o treime din alimente sunt irosite sau pierdute, acest fenomen generând, prin urmare, costuri economice și de mediu foarte mari.

În cadrul auditului realizat de Curtea de Conturi Europeană a fost surprins rolul pe care îl joacă UE în combaterea risipei de alimente, acțiunile întreprinse până în prezent, precum și modul în care diferitele instrumente de politică ale UE contribuie la reducerea risipei de alimente. Curtea s-a concentrat pe acțiunile de prevenire și pe donații, care sunt soluțiile de preferat în lupta împotriva risipei de alimente.

În raportul său, Curtea a analizat modalitățile prin care actualele politici ar putea fi utilizate într-un mod mai eficace, adresând Comisiei următoarele recomandări:

 • să consolideze și să coordoneze mai bine strategia UE de combatere a risipei de alimente,
  care ar trebui să fie însoțită de un plan de acțiune pentru anii următori și de o definiție clară
  a risipei de alimente;
 • să ia în considerare problematica risipei de alimente în viitoarele evaluări ale impactului
  pe care le va realiza și să asigure o mai bună aliniere între diferitele politici care pot contribui la
  combaterea acestui fenomen;
 • să identifice și să elimine obstacolele de natură juridică ce stau în calea donațiilor
  alimentare, să încurajeze utilizarea în mai mare măsură a posibilităților existente pentru donare și
  să analizeze eventuale modalități prin care donațiile ar putea fi încurajate și în alte domenii de
  politică.

Consultaţi aici Raportul special nr. 34/2016: Combaterea risipei de alimente: o oportunitate pentru UE de a îmbunătăți eficiența utilizării resurselor în lanțul alimentar.