Cine suntem

Adresa sitului web este: http://foodwaste.ro si este detinut de Asociatia MaiMultVerde.

Definiții

Termenii utilizați vor avea următorul înțeles:

Date cu caracter personal: orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată) ; o persoană fizică poate fi identificată, direct sau indirect, cu referire specială la un element de identificare, cum ar fi  nume, prenume,  număr de identificare, date despre localizare,  un identificator online, unul sau mai multe elemente caracteristice ale identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihologice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal: înseamnă orice operație sau set de operațiuni, efectuate cu sau fără ajutorul proceselor automate și aplicate datelor personale sau seturilor de date cu caracter personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, conservarea, adaptarea si modificarea, selectarea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmitere, difuzarea sau orice altă formă de punere la dispoziție, compararea sau interconectarea, limitarea, blocarea, anularea sau distrugerea.

Operator: MaiMultVerde, care determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Persoane împuternicite de operator: este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, serviciul sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

Persoana vizată: persoana fizică la care se referă datele cu caracter personal.

Principii

Datele cu caracter personal sunt:

a) prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată (“legalitate, echitate şi transparenţă”);

b) colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile iniţiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) (“limitări legate de scop”);

c) adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate (“reducerea la minimum a datelor”);

d) exacte şi, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse sau rectificate fără întârziere (“exactitate”);

e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic şi organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea garantării drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate (“limitări legate de stocare”);

f) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare (“integritate şi confidenţialitate”).

Ce date personale colectăm și de ce le colectăm

Comentarii

Când vizitatorii lasă comentarii pe sit, colectăm datele arătate în formularele de comentarii, dar și adresa IP a vizitatorului și șirul agenților utilizator din navigator pentru a ne ajuta la detectarea spamului.

Un șir făcut anonim (numit și un hash), creat din adresele tale de email, poate fi furnizat serviciului Gravatar pentru a vedea dacă îl folosești. Politica de confidențialitate a serviciului Gravatar este disponibilă aici: https://automattic.com/privacy/. După aprobarea comentariului, fotografia ta de profil este vizibilă pentru public lângă comentariul tău.

Media

Dacă încarci imagini pe site, ar trebui să eviți încărcarea imaginilor care au incluse date de locație înglobate (EXIF GPS). Vizitatorii sitului web pot descărca și extrage toate datele despre locație din imaginile de pe sit.

Formulare de contact

Formularele de contact prelucrează date cu caracter personal în scopul comunicării. Datele cu caracter personal nu sunt păstrate în baza de date. Utilizatorii formularului vor accepta Termenii și condițiile utilizării pentru ca noi să putem trimite răspuns pe email.

Cookie-uri

Dacă lași un comentariu pe site-ul nostru, poți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email și a site-ului tău. Acestea sunt pentru confortul tău, astfel nu mai trebuie să le completezi din nou când lași un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an.

Dacă ai un cont și te autentifici în acest site, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă navigatorul tău acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este eliminat când închizi navigatorul.

Când te autentifici, vom seta și câteva cookie-uri pentru a-ți salva informațiile de autentificare și opțiunile de afișare pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt păstrate două zile, iar cele pentru opțiuni de afișare pe ecran sunt păstrate un an. Dacă selectezi „Ține-mă minte”, cookie-urile tale de autentificare vor fi păstrate două săptămâni. Dacă te dezautentifici din cont, cookie-urile de autentificare vor fi eliminate.

Dacă editezi sau publici un articol, un cookie suplimentar va fi salvat în navigatorul tău. Acest cookie nu include date personale și indică pur și simplu ID-ul articolului pe care tocmai l-ai editat. El expiră după 1 zi. Mai multe informații despre cookie-uri se găsesc pe pagina Politica de confidențialitate.

Conținut înglobat de pe alte situri web

Articolele din acest sit pot include conținut înglobat, ca de exemplu, video-uri, imagini, articole etc. Conținutul înglobat de pe alte situri web se comporta exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt site web.

Aceste site-uri web pot să colecteze date despre vizitator, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară de la părți terțe și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel sit web.

Cu cine partajăm datele tale

Date pot fi comunicate:

 1. tuturor subiecților, inclusiv autorităților publice care au acces la date cu caracter personal în temeiul dispozițiilor legale;
 2. unor terțe părți ale căror produse sau servicii sunt oferite sau vândute prin operatorul de date cu caracter personal;
 3. companiilor, consultanților sau profesioniștilor responsabili de instalarea, întreținerea, actualizarea și gestionarea hardware-ului și a software-ului pe care operatorul de date personale le utilizează pentru a-și furniza serviciile;
 4. entităților publice și / sau private, persoane fizice și / sau persoane juridice (birouri juridice, autorități administrative și fiscale, birouri judiciare, Camere de Comerț, camere și oficii de muncă etc.), în cazul în care este necesară comunicarea pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor contractuale asumate, precum și a obligațiile care decurg din lege.

Nu vor fi furnizate date pentru scopuri de marketing, statistice sau de cercetare.

Cât timp îți păstrăm datele

Dacă lași un comentariu, comentariul și metadatele lui sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată. Așa putem recunoaște și aproba automat toate comentariile următoare în loc să le ținem într-o coadă pentru moderare.

Pentru utilizatorii (dacă există) care se înregistrează pe site-ul nostru, stocăm și informațiile personale pe care le furnizează în profilul lor de utilizator. Toți utilizatorii își pot vedea, edita sau șterge informațiile personale oricând (dar nu își pot schimba numele de utilizator). De asemenea, administratorii site-ului pot vedea și edita aceste informații.

Ce drepturi ai asupra datelor tale

Dacă ai un cont sau ai lăsat comentarii pe acest sit web, poți cere să primești un fișier de export cu datele personale pe care le deținem despre tine, inclusiv toate datele pe care ni le-ai furnizat. De asemenea, ne poți cere să ștergem toate datele personale pe care le deținem despre tine. Acestea nu includ toate datele pe care suntem obligați să le păstrăm în scopuri administrative, juridice sau de securitate.

Unde îți trimitem datele

Comentariile vizitatorilor pot fi verificate printr-un serviciu automat de detectare a spamului numit Akismet.

Cum îți protejăm datele

Datele cu caracter personal vor fi procesate cu instrumente în format electronic, automatizat sau pe suport de hârtie, în conformitate cu metodele și instrumentele adecvate pentru a garanta securitatea și confidențialitatea datelor, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 2016/679 și cu legislația aplicabilă. Vor fi luate toate măsurile tehnice, siguranță organizațională, logistică și procedurală, astfel încât să fie garantat un nivel adecvat de protecție în condițiile prevăzute de reglementările legale, care să permită accesul numai persoanelor imputernicite de operatorul de date cu caracter personal.
Numai informațiile relevante vor fi procesate și stocate, fara a excede tipului de serviciu furnizat. Datele vor fi gestionate și protejate în medii si pe suporturi al căror acces va fi sub control constant.

Ce drepturi ai asupra datelor tale

Asociația MaiMultVerde va asigura respectarea următoarelor drepturi:

 1. Dreptul la informare, adică dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea și protejarea datelor cu caracter personal;
 2. Dreptul de acces, adică dreptul de a obține confirmarea dacă Datele cu Caracter Personal ce îi aparțin sunt prelucrate sau nu și informații privind scopul prelucrării, categoriile de Date cu Caracter Personal în cauză, destinatarii și categoriile de destinatari căruia i-au fost sau le vor fi dezvăluite Datele cu Caracter Personal și garanțiile legate de această divulgare, în special în cazul destinatarilor din țări terțe sau organizații internaționale, perioada prevăzută pentru stocarea Datelor cu Caracter Personal, informații privind rectificarea, ștergerea, restricționarea și obiecții cu privire la Datele cu Caracter Personal ce îi aparțin, dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și cu privire la existența unui mecanism de luare a unei decizii automate, inclusiv a realizării profilului;
 3. Dreptul la rectificare – dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare;
 4. Dreptul de ștergere (“dreptul de a fi uitat”) în cazul în care Datele cu Caracter Personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alte temeiuri legale pentru prelucrare, persoana vizată se opune prelucrării și nu există alte motive legale pentru prelucrare, Datele cu Caracter Personal au fost prelucrate ilegal sau trebuie să fie șterse pentru respectarea unei obligații legale a Operatorului;
 5. Dreptul la restricționarea prelucrării în cazul în care acuratețea Datelor cu Caracter Personal este contestată, prelucrarea Datelor cu Caracter Personal este ilegală și persoana vizată se opune ștergerii Datelor cu Caracter Personal, operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată si le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă , persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;
 6. Dreptul de portabilitate, respectiv dreptul de a primi Datele cu Caracter Personal ale persoanei vizate sau pe care aceasta le-a furnizat Angajatorului într-o manieră structurată, utilizată în mod obișnuit și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
 7. Dreptul de a se opune prelucrării, cu excepția cazului în care Operatorul demonstrează motive legitime convingătoare pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal ale persoanei vizate, ce depășesc interesele, drepturile și libertățile acesteia sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale;
 8. Dreptul de a se adresa Justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă in domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate;
 9. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra persoanei vizate sau o afectează, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea Contractului, este permisă de lege sau are la bază consimțământului explicit al acesteia.

Informațiile de pe această pagină vor fi actualizate de câte ori este necesar.