Proiectul „România împotriva risipei de hrană” are ca obiectiv general creşterea rolului şi a gradului de informare şi implicare a societăţii civile şi publicului larg în procesul de realizare şi implementare a politicilor publice din România în domeniul reducerii risipei de hrană.

Proiectul este desfăşurat de Asociaţia MaiMultVerde.

Durata proiectului este de 1 an (12 luni).

Valoarea totală a proiectului este de 164.464,98 CHF , iar valoarea contribuţiei proprii de  18.309,42 CHF.

Partenerii proiectului sunt www.foodwaste.ch şi Centrul de Resurse pentru Participare Publică.

RISIPA DE ALIMENTE ÎN ROMÂNIA

Risipa de alimente din România reprezintă o problemă socială majoră: aruncăm anual cca 250 kg de alimente / locuitor (peste media europeană), în timp ce 4,74 milioane de persoane trăiesc la limita sărăciei şi au dificultăţi în asigurarea hranei.

În România, statistica indică 5 mil. t de deşeuri alimentare anual, reprezentând între o treime şi jumătate din cantitatea totală de hrană destinată consumului uman produsă într-un an, adică cca 250 kg / locuitor, faţă de 179 kg / locuitor, media europeană, în timp ce aproximativ 25% din populaţia ţării (4,74 mil. de persoane) trăiesc la limita sărăciei şi întâmpină dificultăţi în procurarea hranei zilnice.

Cea mai mare risipă de hrană se înregistrează în mediul urban: în timp ce comunităţile rurale folosesc metode tradiţionale de valorificare a resturilor de alimente în gospodărie, în mediul urban peste 95% din resturile municipale ajung la groapa de gunoi, făcând astfel imposibilă valorificarea deşeurilor de orice fel, atât alimentare, cât şi nealimentare.

Dincolo de aspectele sociale şi morale, risipa se traduce şi în efecte negative considerabile asupra mediului: pierderi şi risipa de resurse de apă, sol şi energie, habitate şi biodiversitate, emisii de gaze cu efect de seră şi aport la schimbările climatice, poluare (apa, aer, sol) cu fertilizatori, pesticide şi metan rezultat din descompunerea alimentelor care sfârşesc la groapa de gunoi;

Risipa de hrană conduce la pierderi materiale considerabile pe tot lanţul: producători / importatori, comercianţi şi consumatori;

OBIECTIVELE PROIECTULUI

OG: Creşterea rolului şi a gradului de informare şi implicare a societăţii civile şi a publicului larg în realizarea şi implementarea politicilor publice în domeniul reducerii risipei de hrană din România.

O1: Identificarea surselor şi cauzelor risipei de hrană şi a căilor potenţiale de reducere prin realizarea unui studiu la nivel naţional.

O2: Promovarea pe agenda guvernamentală şi parlamentară a măsurilor privind reducerea pierderilor şi a risipei de alimente în România.

O3: Informarea şi implicarea publicului larg în domeniul risipei de hrană, în vederea reducerii acesteia.

OD: Întărirea capacităţii organizaţionale a „Mai Mult Verde” în vederea dezvoltării de reţele şi campanii de informare, advocacy şi servicii de consultanţă privind combaterea risipei de alimente

BENEFICII

Proiectul are ca public ţintă sectorul ONG, privat, politic şi publicul larg şi va contribui la creşterea gradului  de cunoaștere, transparenţă, vizibilitate, conlucrare şi participare publică privind risipa de hrană în România, în vederea reducerii acesteia